رزین سنگ مصنوعی

  فروش رزین  مرغوب سنگ مصنوعی*سمنت پلاست *

بهترین رزین سنگ مصنوعی با 50 درصد ماده جامد

یک درصد وزن سیمان اضافه کنید

 امکان ارسال نمونه برای اطمینان شما از کیفیت محصول وجود دارد