قالب سنگ مصنوعی بولارد

 

قالب بولارد قالب سنگ مصنوعی

بولارد در واقع یک سنگ امنیتی محسوب می شود امروزه به دلیل افزایش وسایل نقلیه و افزایش امنیت تجهیزاتی فراهم شده تا از ورود وسایل نقلیه به پیاده روها جلوگیری شود.

همچنین عده ای با بی توجهی فقط برای رفع نیاز در محلی که محل عابر پیاده است خودرو را پارک کرده و فقط به فکر رفع نیاز خود میباشند. از این رو بولارد هم مورد توجه شهرداری ها و هم مورد توجه عمومی از مردم قرار گرفته است پس بنابراین میتوان از بولارد به عنوان مانعی برای ورود وسایل نقلیه به محیط استفاده کرد.

گروه قالب سازی سنگ مصنوعی اسپادانا استون با تولید قالب بولارد در سایز ۸۰ در ۲۰ نیاز تولید کنندگان سنگ مصنوعی برای شهرداری ها و عموم مردم را براورده ساخته برای تهیه ی این قالب با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مهندس ملک محمد :۰۹۱۳۷۹۶۵۱۰۰

   مهندس بیگی:۰۹۱۳۴۱۰۱۲۹۲

میخوای قالب بخری تماس بگیر