لیست قالب های اسپادانااستون

قالب های سنگ مصنوعی

 دانلود کاتالوگ اسپادانا استون

نمای دکوراتیو برای دکوراسیون داخلی و بیرونی ساختمان

 انواع قالب موزاییک  و سنگ فرش،قالب سنگ مصنوعی کف

 انواع قالب نما رومی شامل ستون و سر ستون ،دور پنجره ،قالب پله و حفاظ پله یا صراحی سنگی بتنی

انواع قالب جدول های دورباغچه ای وجدول های تزریقی نشکن شامل پاپیونی،پرده ای،تاج،ایستاده ،خوابیده،شیاردار

انواع قالب های دیوار های پیش ساخته شامل سبلان ،انتیک ،چهل پنجره