مقایسه سنگ های طبیعی ومصنوعی

سنگهاي آنتیک طبیعی :ضایعات سنگ هایی که براي تولید سنگ هاي آنتیک به کار می رود، بایستی سختی قابل قبول داشته باشند .سختی زیاد نیز شرایط برش و صیقل دادن سنگ را مشکل ساخته و هزینه تهیه سنگ آنتیک را بالا می برد .در نتیجه تهیه سنگ هاي آنتیک به دلیل سختی زیاد گرانیت ها و کوارتزیت ها گران تمام می شود .همچنین ضایعات سنگی که در برابر اسیدها مقاوم می باشند جهت تولید سنگ هاي آنتیک مناسب نمی باشند از جمله گرانیت، سینیت، دیوزیت، کوارتزیت، آنزریت، تراکیت، بازاکت، دیاباز و ماسه سنگ .با توجه به این موارد از ضایعات سنگهاي تراورتن جهت تولید سنگ آنتیک طبیعی استفاده می شود که برخی از دلایل آن عبارتست از:

1. مقاومت پایین تر سنگ هاي تراورتن نسبت به سنگهاي گرانیتی و کوارتزیت 2. سختی کم 3. قابلیت ساب و برش 4. بلوري بودن 5. چگالی زیاد 6. زیبایی ظاهر 7. وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل به ملات

سنگهاي آنتیک مصنوعی سمنت پلاست محدودیتهاي موجود در سنگ هاي آنتیک طبیعی (استفاده از سنگهاي با مقاومت و سختی پایین تر همچون سنگ هاي تراورتن و نیز وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل به ملات) را به دلایل زیر ندارند:

 عدم نیاز به برشکاري زیاد وجود محصولات در سازیهاي مختلف

  عدم نیاز به داشتن تخلل جهت چسبیدن کامل به ملات (در نظر گرفتن تجهیزات خاص در حین قالب گیري براي جلوگیري از ریزش) لذا امکان تولید سنگ آنتیک مصنوعی با مقاومت بالا و تخلل بسیار پایین وجود دارد که این دو مزایاي زیر را به همراه خواهند داشت:

دوام بیشتر سنگ آنتیک مصنوعی بدلیل مقاومت بیشتر . جلوگیري از ایجاد قارچ و باکتري در فضاهاي خالی موجود در سنگ بدلیل تخلل پایین تر نسبت به سنگهاي آنتیک طبیعی

مقایسه سنگهاي طبیعی و مصنوعی به لحاظ کاربرد و کیفیت تنوع بیشتر سنگهاي مصنوعی نسبتبه سنگهاي طبیعی طرح هاي بسیار زیبا و متنوع سنگ هاي مصنوعی ثباترنگدر تمام قطعاتسنگو اسلبها و تیلها در سنگ هاي مصنوعی مقاومتسنگهاي مصنوعی در برابر فشار، انعطافپذیري و یخزدگی و خراش برداري کاهش وزن سنگهاي مصنوعی نسبت به سنگهاي طبیعی ودر نتیجه کاهش وزن ساختمان قابلیت برش و قالبگیري در ضخامت هاي کمتر سنگهاي مصنوعی کاملا به هم فشرده و فاقد فضاي ریز و حفرات میکرونی موجود در سنگهاي طبیعی می باشند

کاهش قیمت حمل ودر نتیجه کاهش قیمت تمام شده سنگهاي مصنوعی افزایش عمر مفید سنگهاي مصنوعی به علت کاربرد ترکیبات سیمانی و دوام آنها در برابر تغییرات شدید آب و هوایی و یخ زدگی و نیز اشعه ماوراي بنفش سنگهاي مصنوعی ضایعات نداشته، حتی میتوان خود آنها را از قطعات باطله سنگهاي طبیعی تولید کرد قابلیت بسته بندي اتوماتیک آنها در بسته بنديه اي فیکس شده، سبب کاهش آسیب و شکستگی شده و از بین بردن پرت حدود 15 درصدي قابلیت تولید نامحدود سنگ مصنوعی از یک نوع خاص در برابر محدودیت منابع طبیعی سنگ علیرغم مزایاي فراوان سنگهاي مصنوعی اما برخی معماران و ساختمان سازان رنگ پریدگی و تخریب سنگهاي مصنوعی در نما و مقاومت کم آنها در برابر اشعه آفتاب را از معایب این محصول عنوان می کنند. در ادامه برخی از سنگهاي مصنوعی را معرفی می نماییم:

سمنت پلاست

سمنت پلاست یا سیمان پلیمر شده نوعی سنگ مصنوعی است که با تغییر ساختار مولکولی سیمان و انجام واکنش پلیمریزاسیون و تشکیل شبکه زنجیره اي مستحکم در سیمان بوجود می آید این واکنش سبب کریستاله شدن سیمان و تشکیل شبکه بلوري در آن می شود و در نهایت محصول تولید شده به مقاومتی حدود 3 برابر بتن می رسد در چنین شرایطی از لحاظ استحکام با بسیاري از سنگ هاي طبیعی برابري دارد

در جدول ( 2) مشخصات فیزیکی و مکانیکی سمنت پلاست با سنگ هاي طبیعی مقایسه شده است:
جدول ( 2) مشخصات فیزیکی و مکانیکی سمنت پلاست با سنگهاي طبیعی
عنوان سمنت پلاست سنگهاي طبیعی
kg/cm2 200 -400 kg/cm2 600 – مقاومت فشاري 1000
kg/cm2 30 kg/cm2 60 – مقاومت کششی 150
g/cm2 0.4 g/cm مقاومت سایشی کمتر از 2 2.2
cycles 50 cycles مقاومت دمایی 500
%1 – %15 % نفوذ آب کمتر از 3
kg/m3 2200 kg/m دانسیته 3 2200

وزن مخصوص سمنت پلاست 2200 کیلوگرم در هر مترمکعب و سنگ هاي طبیعی عمدتا 2700 کیلوگرم در هر مترمکعب می باشد که نشان دهنده سبک تر بودن در مقایسه با سنگهاي طبیعی می باشد، در مرحله پلیمریزاسیون براحتی می توان شکست پیوند رنگهاي نامحلول را ایجاد کرد و با استفاده از تکنیک هاي خاص، طرح هاي طبیعی سنگ هاي مرمریت و گرانیت را شیبه سازي کرد. نوع رنگ بندي سنگ هاي سمنت پلاست شامل رنگ هاي عمقی می باشد و فاقد هرگونه صنعت چاپ می شود و در حقیقت حاشیه ها و طرح هاي سنگ کاملا اتفاقی در روند تولید حاصل می شود

معایب سمنت پلاست

در مناطقی با رطوبت دائمی همانند استخر و حمام استفاده از سنگ توصیه نمی شود در سنگهاي طبیعی تحت تاثیر رطوبت دائمی مواد معدنی بسطح کشیده می شوند و این پدیده بصورت شوره زدگی روي سطح سنگ بروز می کند که این مورد در سنگهاي سمنت پلاست نیز بشدت صادق می باشد و معمولا در چنین مناطقی استفاده از سرامیک ها بعلت لعاب ضد آب توصیه شده است

مزایاي سمنت پلاست

استفاده از سنگهاي سمنت پلاست هزینه بمراتب ارزانتر، مقاومت دمایی بالا و امکان استفاده در مناطق سردسیر، تنوع و رنگ بندي بالا و امکان تعریف رنگ، مقاومت نفوذ رطوبت بالاتر از بسیاري از سنگ هاي طبیعی، نصب آسان و کم هزینه تر از سنگ هاي طبیعی بخشی از مزایاي استفاده از سنگ هاي مصنوعی سمنت پلاست می باشد