قالب سنگ مصنوعی قالب نما،دکوراتیو

 قالب سنگ مصنوعی نمای دکوراتیو برای دکوراسیون داخلی و بیرونی ساختمان

 • aftab gardan
 • ajor nama antic
 • ajor nama tarkibi
 • ajornema
 • antic se teke khashen
 • antic se tike zomorod
 • azin
 • badbor tarkibi
 • bowling
 • chehar khone
 • gharniz monabat
 • gharniz versache
 • golbarg
 • golpari
 • helali
 • katibe
 • khatibi
 • metal
 • miniyator
 • monazam
 • mooj
 • moshabak2
 • moshabbak
 • negin1
 • nilofar1
 • orkide
 • papiyon
 • par tavosi
 • parketi se tike
 • parniyan
 • perince
 • post derakhti
 • rock
 • rodkhone na monazam
 • rolex
 • roxana
 • roz
 • sakhreyi
 • sang chin
 • setare 6 zelii
 • shomine 2
 • shomine
 • venos
 • yaghot
 • zanbagh

سنگ مصنوعی سامسونگ سنگ مصنوعی نما کوارتز

انواع قالب موزاییک و سنگ فرش،قالب سنگ مصنوعی کف

 • 6zelee charmi
 • MOZAEEK I
 • ajor khatibi
 • atlasi
 • baran
 • bargi
 • berlin
 • charmi hashiye dar
 • charmi sade
 • charmi tarkibi
 • charmiehashiye dar
 • charmiesade
 • charmiesade1
 • cheshme golab
 • darabi
 • docharkhe
 • felor
 • forozan
 • geraniti sade
 • geranitisade
 • gishnizi
 • goldone
 • golnar
 • hesar
 • kalifornia
 • kavir
 • khorshidi
 • kobik
 • lozi
 • mahi
 • mahtab
 • maral
 • monir
 • mooj kaf
 • mosallasi
 • mozaiik parketi
 • mozayik 3 bodi
 • nabinayan 5 khat shekaste
 • nabinayan 7 khat
 • nabinayan sekei
 • nazanin
 • nerso j1
 • panjekhers
 • parto
 • parvane tarkibi
 • parvane
 • pazel barg
 • pazel mino
 • pazel nersoo
 • polak mahi
 • reyli
 • robik
 • royal
 • rozhin
 • setare
 • shabestan red
 • shabnam
 • sheni
 • shivana
 • shokat
 • sistan
 • toranj
 • vash betone
 • vasii sar
 • wash beton
 • zarbdari
 • zip
 • zohal

 


 

 


سنگ مصنوعی سارگن سنگ مصنوعی سنگ پلیمری

انواع قالب نما رومی شامل ستون و سر ستون ،دور پنجره ،قالب پله و حفاظ پله یا صراحی سنگی بتنی

 • Saghar
 • abzar dor panjere 1
 • abzar dor panjere 2
 • abzar gosh 1
 • abzar gosh 2
 • bal
 • bala panjere 1
 • bala panjere 2
 • besmelah
 • chakavak
 • dariyosh
 • dor panjere 1
 • dor panjere 2
 • dor panjere 3
 • dor panjere 4
 • emam hosein
 • emam reza
 • fateme
 • gol va goldan
 • goldan 1
 • goldonbozorg
 • istgah
 • jaklin
 • ladan
 • lale
 • mizhelali
 • mohammad r
 • mokammel 1
 • mokammel 2
 • narde 1
 • narde sorahi
 • narvan
 • nazgol
 • nimkat 1
 • nimkat 2
 • paye miz 1
 • paye miz 2
 • saghi
 • salavat
 • sange mazar
 • sange pele
 • shir baldar
 • shomine
 • sorahi royal
 • sorahigerd
 • sorahimonabat
 • sorahirokh
 • sorahisade
 • soton
 • van yakad bozorg
 • van yakad
 • ya saheb

 

                                                      انواع قالب های دیوار های پیش ساخته شامل سبلان ،انتیک ،چهل پنجره

 • antik
 • chehelpanjeree
 • sablan


انواع قالب جدول های دورباغچه ای وجدول های تزریقی نشکن شامل پاپیونی،پرده ای،تاج،ایستاده ،خوابیده،شیاردار

 • Taj
 • duolfin
 • jadval abshari
 • jadval apadana
 • jadval gole pamchal
 • jadval khoshe angor
 • kongere
 • medadi
 • zz ab ro
 • zz dor baghche1
 • zz jadval istade
 • zz jadval papiyoni
 • zz jadval pardei1
 • zz jadval se gol
 • zz jadval shiyar dar
 • zz jadval

 • MOJ
 • ROYAL
 • khorshidi
 • mehrab