فروش رزین  مرغوب سنگ مصنوعی*سمنت پلاست *

بهترین رزین سنگ مصنوعی با 50 درصد ماده جامد

یک درصد وزن سیمان اضافه کنید

                  امکان ارسال نمونه برای اطمینان شما از کیفیت محصول وجود دارد